สัตว์นรกมหาโชดกในช่วงนี้ คุณสมาชิกหมายเลข 769319 ของพันธุ์ทิพย์ได้เอาบทความที่ผมวิพากษ์วิจารณ์มหาโชดกไปเผยแพร่ในห้องศาสนา พันธุ์ทิพย์ เผยแพร่กันเป็นชุด ชื่อชุดก็คือ “มหาโชดกโกหกเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ประเด็นที่ต้องเอามาเขียนไว้ ณ ที่นี้ก็อยู่ในกระทู้ “มหาโชดกโกหกเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ - [6] "ยุบหนอพองหนอไม่ใช่วิปัสสนา” เพราะ มีการลบเนื้อหาส่วนหนึ่งของกระทู้ 

เนื้อหาที่ถูกลบก็คือ ส่วนนี้

วิปัสสนาภูมิมี 6 หัวข้อธรรมะใหญ่ คือ ขันธ์ 5 - อายตนะ 12 - ธาตุ 18 - อินทรีย์ 22 - อริยสัจ 4 - ปฏิจจสมุปบาท 12 ไม่มีใครโต้แย้งกันในเรื่องนี้ มหาโชดกก็ยอมรับ

ดังนั้น วิปัสสนากรรมฐานก็ต้องเห็นแจ้งใน 6 หัวข้อธรรมะใหญ่ดังกล่าวด้วย ตรงนี้ มหาโชดกไปไม่เป็นเสียแล้ว

มหาโชดกไปรวบคำสอนทั้งหมดในวิปัสสนาภูมิมาตีความเป็น "รูป" เป็น "นาม" ทั้งหมด   และบางส่วนก็เป็น "ทั้งรูปทั้งนาม"   อย่างนั้นยอมรับไม่ได้   เพราะเป็นการตีความที่ผิดพลาด    ผมได้ยกเรื่องอายตนะ 12  ไปแล้ว

คราวมาดูที่เหลือกันที่เน้นโดยการระบายสีเขียวนั้น ไม่ว่าอะไร มหาโชดกก็รวบเป็นรูป เป็นนามหมด บางส่วนก็เป็นทั้งรูปทั้งนาม 

ประเด็นที่จะชี้ให้เห็นก็คือ

1) การไปรวบตีความวิปัสสนาภูมิทั้งหมดเป็นรูปนามนั้น ถูกต้องหรือไม่  แม้ขนาดว่า อริยสัจ 4 ก็ยังไม่รอด โดนรวบเป็นรูปนามกับเขาด้วย 

การไปตีความรวบอย่างนั้น ไม่มีคำอธิบายใดๆ มาจากสาวกของพระพม่า  พระพม่าว่ามาอย่างไร สาวกคนไทยก็รับมาอย่างนั้น โดยไม่มีข้อสงสัยโต้แย้งแต่อย่างใด

2) ในการปฏิบัติของมหาโชดกนั้น ใช้การเดินบ้าง นั่งบ้าง เป็นการจับรูปนาม  ก้นย้อยข้างซ้ายโดนเก้าอี้เป็นรูป ก้นย้อยข้างขวาโดนเก้าอี้เป็นนาม ฯลฯ ทำนองนั้น โดยไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น

อย่างนี้จะเป็นวิปัสสนาไปได้อย่างไร

3) เมื่อพิจารณาคำสอนในการปฏิบัติของมหาโชดกทั้งหมด มหาโชดกสอนอยู่แค่ว่า "มีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน โดยเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของร่างกาย กับความคิด" มหาโชดกไม่เคยสอนมากไปกว่านี้

หัวข้อธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมชันธ์นั้น มหาโชดกสอนสาวกอยู่ถึงขันธ์เดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้  อาจจะสอนได้แค่น้ำหยดเดียวในขันน้ำใบใหญ่เท่านั้น

สาวกของพระพม่า ถ้าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามคำสอนของพระพม่า โดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคำสอนของสายอื่นๆ ในประเทศไทย ก็พอจะเอาตัวรอดได้ เพราะ ทำแค่นั้นก็สามารถหลุดจากอบายภูมิได้

สาวกของมหาโชดก ไม่ได้ทำแค่นั้น กลับไปโจมตีคำสอนของการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยทั้งหมด ว่าไม่ถูกต้อง 

การโจมตีดังกล่าว ถ้าเป็นไปตามความบริสุทธิ์ใจ ตามหลักวิชาการก็พอยอมรับกันได้ แต่มหาโชดกกับสาวก กลับใช้วิธีการโกหก แต่งเรื่องขึ้นมา

อบายภูมิจะไปไหนเสีย....................

เมื่อ ดร. สนอง วรอุไรเห็นเทวดา มหาโชดกบอกให้ภาวนา "เห็นหนอๆๆๆ" เทวดาก็จะหายไป  ตอนนี้มหาโชดกเห็นสัตว์นรกเต็มไปหมด เพราะ ท่านเองก็เป็นสัตว์นรกตัวหนึ่งด้วย  ภาวนา "เห็นหนอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ" อย่างไร ก็ยังเห็นอยู่

เห็นธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่  แต่ต้องทนทุกข์ทรมานประกอบการเห็นด้วย มันก็สมควรแก่กรรมที่ท่านได้ทำไว้แล้ว..............

ผมคิดว่า ส่วนที่ทำให้ต้องมีการลบเนื้อหาออกก็คือ ส่วนที่ทำสีแดงและขีดเส้นใต้ไว้  โดยสรุปก็คือ การไปเรียกมหาโชดกว่าเป็น “สัตว์นรกตัวหนึ่ง

ก่อนที่จะไปถึงในส่วนอื่น ขอกล่าวถึง “ความงี่เง่าบัดซบของสาวกมหาโชดก” กันก่อน

1) สาวกของสายยุบหนอพองหนอมีแต่พวกสมองหมา ปัญญาควายกันทุกผู้ทุกตัว  บางส่วนก็โง่แบบซื่อๆ  บางตัวก็โง่แบบขี้โกง 

ตัวอย่างที่โง่แบบโกงๆ ตัวพ่อก็คือ มหาโชดกเอง  

ส่วนโง่แบบขี้โกงตัวแม่ก็คือ สุทัสสา อ่อนค้อม เพราะ โกหกเอาดื้อๆ  โกหกไปในหนังสือธรรมะ โกหกไปในการสอนธรรมะ

ตัวอย่างที่โง่แบบซื่อๆ ก็คือ ดร. สนอง  วรอุไร  ซึ่งเป็นดอกเตอร์แบบเสียเปล่า ในประเด็นเรื่องของศาสนา  คือ อาจารย์ว่าอย่างไร กูก็เชื่อไปอย่างเดียว ไม่คิดแย้ง ไม่คิดโต้แย้ง

โง่ขนาดหลอกตัวเองว่าเป็น “พระอนาคามี” นั่น โง่กันขนาดนั้น  เพราะ ดร. สนอง  วรอุไร ไม่ได้มีบุญ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ แต่อย่างใด

เป็นคนธรรมดาที่เคยปฏิบัติธรรมเท่านั้น และปฏิบัติธรรมแบบผิดสายเสียด้วย

สำหรับหลักฐานสนับสนุนในกระทู้ชุด “มหาโชดกโกหกเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ” ก็คือ ไม่มีใครมาโต้แย้งคุณสมาชิกหมายเลข 769319 ของพันธุ์ทิพย์อย่างมีหลักฐานอย่างเป็นวิชาการแม้แต่ครั้งเดียว

มีแต่ความคิด ความเชื่อแบบสมองหมา ปัญญาควายทั้งสิ้น

ในส่วนท้ายๆ นี้ ไม่มีใครที่เป็นสาวกขนานแท้กล้าเข้ามาให้ความเห็นเสียด้วยซ้ำ  มีควายหมอผี หน้ามึน หน้าด้าน เฉลิมศักดิ์ 1 คนเดียว

หมอผี เฉลิมศักดิ์ 1 นี่ อยู่สายอาจารย์แนบ กับอาจารย์บุญมี  แต่เป็นสาวกพระพม่าด้วยกัน

2) กระบวนการถูกลบ  ต้องมีการฟ้องกันเกิดขึ้น เพราะ เว็บมาสเตอร์ไม่มีทางมาตรวจพบด้วยตนเอง 

สาวกสมองหมา ปัญญาควายของมหาโชดกต้องเป็นผู้ฟ้อง

นี่ก็เป็นสันดานชั่วอีกอย่างหนึ่งของสาวกของมหาโชดก  เพราะ การที่ตนเองโต้แย้งในทางวิชาการไม่ได้ ก็ไปใช่หลักการของเด็กอนุบาล คือ ฟ้องครู

3)  การเรียกมหาโชดกว่าเป็น “สัตว์นรกตัวหนึ่ง” เป็นการเหมาะสมหรือไม่

ประเด็นนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องวิเคราะห์ใคร่ครวญกันมากพอสมควร เพราะ ยังมีปัญหาปลีกย่อยที่จะต้องถกกันมาก เช่น

[1] พระเมื่อตายไปแล้ว ยังเป็นพระหรือไม่  บนสวรรค์ ในนรกมีพระหรือไม่
[2] พระเลวๆ ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่ หรือตายไปแล้ว ยังควรให้ความยอมรับนับถือหรือไม่
[3] พระเมื่อมรณภาพไปแล้ว ตกนรกอยู่ ควรเรียกได้ว่า  “สัตว์นรกตัวหนึ่ง” หรือไม่

ประเด็นของมหาโชดกนี้ คุณสมาชิกหมายเลข 769319 ของพันธุ์ทิพย์ เคยตั้งกระทู้ไปหลายครั้งหลายหนแล้วว่า ตกนรกอยู่ 

ประเด็นที่ว่า “มหาโชดกตกนรก” นั้น เป็นปัญหาใหญ่ของสาวกสมองหมา ปัญญาควายของมหาโชดกเป็นอย่างยิ่ง เพราะ มหาโชดกไม่มีคำสอนให้ไปดูสวรรค์นรก

ถ้าใครประกาศตัวว่า เป็นสาวกของมหาโชดกแล้วไปเที่ยวนรกดูสวรรค์ได้ ก็โกหกแน่นอน

เมื่อสายปฏิบัติธรรมของตัวเองสังกัดไม่คำสอนเรื่องนรกสวรรค์  สาวกสมองหมา ปัญญาควายของมหาโชดกก็ไปไม่เป็น ไม่รู้จะเถียงตรงไหน

ทางวิชาธรรมกายมีคำสอนดังกล่าวไว้  และทางวิชาธรรมกายนั้น สามารถไปนิพพานกันได้ง่ายๆ ดังนั้น เรื่องสวรรค์ นรกจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะไปตรวจสอบ และช่วยคนที่เราอยากช่วย

สาวกสมองหมา ปัญญาควายของมหาโชดกยอมรับว่า “มหาโชดกตกนรก” แต่พอมีคนไปเรียกมหาโชดกว่าเป็น “สัตว์นรกตัวหนึ่ง” ไม่มีปัญญาโต้เถียง  ก็ฟ้องแบบเด็กอนุบาล

สาวกของมหาโชดกนี่  มันน่าสมเพทจริงๆ .......................2 ความคิดเห็น:

  1. เดี๋ยวพวกนี้มันก็จะได้ไปเป็นสัตว์นรก ตามอาจารย์แล้ว

    ตอบลบ
  2. ตอนนี้ ผมก็จะกำลังประกาศเพื่อย้ำไปว่า "ใครที่เคยโจมตีหลวงพ่อวัดปากน้ำ ห้ามช่วยเด็ดขาด"

    ใครมาขอความช่วยเหลือจากลุง หรือจากใครก็ตาม ให้ถามก่อนว่า "เคยโจมตีหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือไม่"

    ให้พวกมันอยู่อบายภูมิแบบขังลืมไปเลย.......

    ตอบลบ