วิปัสสนาแบบวิปัสสงง...


หนังสือ “หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน” ของมหาโชดกเล่มนี้ มี 3 ตอน คือ

ตอนที่ ๑ วิธีสมาทานและวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตอนที่ ๒ จิตภาวนาหรือธรรมปฏิบัติภาคสมถกรรมฐาน
ตอนที่ ๓ จิตภาวนาหรือธรรมปฏิบัติภาควิปัสสนากรรมฐาน

ผมวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่ ๑ วิธีสมาทานและวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับตอนที่ ๒ จิตภาวนาหรือธรรมปฏิบัติภาคสมถกรรมฐานไปครบแล้ว

ตอนที่ 3 ซึ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์พันลึกนั้น ในส่วนที่เป็น “วิปัสสนาแบบแถมสมถะ” ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้ว  ตอนนี้ก็มาวิพากษ์วิจารณ์ในตอน “วิปัสสนาแบบวิปัสสงง...” กัน

ดูสารบัญซ้ำอีกสักครั้งหนึ่ง  มหาโชดกทำให้ผมมึนงงแบบนี้
ตอนนที่ 3 จิตภาวนาหรือธรรมปฏิบัติภาควิปัสสนากรรมฐาน หรือที่มหาโชดกตั้งชื่อย่อยให้อีกว่า “ธรรมปฏิบัติภาควิปัสสนากรรมฐาน” มี 4 หัวข้อใหญ่คือ
- คันธุระ
- วิปัสสนาธุระ
- ภาคสมถะ [วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วว่า มีมาทำไม]
- ภาควิปัสสนา
- มหาลิสูตร
- นิสสัตตธรรมหรือนิชชีวธรรม ๒
- วิปัสสนาภูมิ ๖
- ปรมัตถธรรม ๔

ขอให้ดูหัวข้อ “ภาควิปัสสนา” กับ “วิปัสสนาภูมิ ๖”  ผมว่าท่านผู้อ่านที่มีจิตใจเป็นกลาง มีความฉลาดในระดับปานกลาง ไม่โง่นักถึงขนาดที่จะเป็นสาวกของพระมหาโชดกก็ต้องเห็นความแปลกประหลาดแล้ว

ทำไมหัวข้อ “วิปัสสนาภูมิ ๖” จึงไม่อยู่ต่อมาจากภาคสมถะ ในหัวข้อ “วิปัสสนาธุระ” ทำไม ทะลึ่งมาอยู่ในส่วนของนิสสัตตธรรมหรือนิชชีวธรรม

โดยความคาดหวังในระดับพื้นฐานของผม ผมคิดว่า มหาโชดกจะต้องมีคำอธิบายว่า หัวข้อธรรมะในวิปัสสนาภูมิ ๖ นั้น  ท่านมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร

แต่ปรากฏว่า ท่านก็ทำคล้ายๆ กับหัวข้อธรรมะของสมถกรรมฐาน 40 คือ เอามาใส่ไว้เฉยๆ แบบตัดแปะ เนื้อหาไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับการปฏิบัติธรรมแบบยุบหนอพองหนอ 

เอามาใส่ไว้ให้หน้ากระดาษมันหนาขึ้น แบบคนโง่ๆ เขาทำกันเท่านั้น

แล้วการปฏิบัติธรรมของสายยุบหนอพองหนอสาขามหาโชดก จะพาคนไปนิพพานภายใน 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ได้อย่างไร...

พาไปนรกด้วยกันผมว่าไปกันได้แน่ๆ........ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น