คำสอนที่สุดมั่ว


หนังสือ “หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน” ของมหาโชดกเล่มนี้ มี 3 ตอน คือ

ตอนที่ ๑ วิธีสมาทานและวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตอนที่ ๒ จิตภาวนาหรือธรรมปฏิบัติภาคสมถกรรมฐาน
ตอนที่ ๓ จิตภาวนาหรือธรรมปฏิบัติภาควิปัสสนากรรมฐาน

บทความที่แล้ว ผมวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่ ๑ วิธีสมาทานและวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หัวข้อวิธีสมาทานพระกรรมฐานไปแล้ว  บทความนี้ ถึงคราวเรื่องคำสอนที่สุดมั่ว

ในหัวข้อนี้ มีเนื้อหา 11 หน้า ดังนี้

คำสอนของมหาโชดกเริ่มแรกก็แปลก คือ เอาวันเป็นตัวกำหนด  แทนที่จะใช้หลักสูตรเป็นตัวกำหนด

วันแรกก็เดิน นั่ง นอน แล้วก็ไปสอบอารมณ์กันเลยทีเดียว  สงสัยว่ากลัวจะไม่บรรลุพระอรหันต์ภายใน 7 ปี 7 เดือน 7 วัน

ต่อมาวันที่ ๒ ก็เริ่มพัฒนาคือ “กำหนดต้นใจ” ตรงนี้ ผมเห็นด้วย เพราะ ผมก็ฝึกวิธีนี้ มานานเหมือนกัน คือ เริ่มการฝึกที่ลึกขึ้น  แต่เท่าที่ศึกษามา  วิธีนี้ก็ลึกสุดของพระมหาโชดกแล้ว ไม่มีความรู้ที่ลึกไปกว่านี้

ตรงนี้ ผมเริ่มรู้สึกถึงความมั่วแล้ว  คือ รู้สึกว่า ญาณของลูกศิษย์พระมหาโชดกมันจะเกิดขึ้นเร็วเหลือเกิน  เดินไปเดินมา 2-3 วัน ญาณ ๑๒ ก็เกิดขึ้นแล้ว

ขอย้ำเลยว่า ญาณของมหาโชดกนี้ สายพระพม่าอื่นๆ เข้าไม่ยอมรับนะครับ  เป็นการให้โกงคะแนนให้ลูกศิษย์มากเกินไป

เคยมีกรณีที่ว่าได้ญาณ 16 จากวัดมหาธาตุแล้ว ไปเรียนต่อที่ชลบุรี  บุคคลที่ได้ญาณ 16 นั้น ไปขโมยของ แล้วทำร้ายครูบาอาจารย์ จึงเป็นการพิสูจนญาณปลอมๆ ของมหาโชดกได้เป็นอย่างดี
สุดท้ายเลย ซึ่งสร้างความงงงวยให้กับผมเป็นอย่างมากก็คือ ข้อความที่เน้นสีฟ้า 

มหาโชดกโฆษณามาตลอดเวลาว่า “ต้องมีสติกำกับตลอด” แต่ทำไมจึงมีการขอให้จิตสงบ  การที่ทำให้จิตสงบ มันก็ไม่มีสติกำกับตลอดนะซิ

แล้วยุให้ทำให้จิตสงบนานมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 72 ชั่วโมง

นี่คือ “ความมั่ว” ของมหาโชดก  อธิบายเรื่องมีสติมาตลอด แต่ตอนท้ายมีบอกให้ทำจิตสงบดื้อๆ โดยไม่บอกไม่กล่าวในรายละเอียดว่าจะต้องทำอย่างไร

จิตมนุษย์นั้น ต้องคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลา  ในทางศาสนาพุทธจึงสอนให้ทำจิตให้เป็น “เอกัคตารมณ์” คือ ให้คิดแค่เรื่องเดียว เรื่องอะไรก็ว่าไป

การทำให้จิตสงบไป 72 ชั่วโมง ทำอย่างไร ก็ไม่บอก มั่วจริงๆ ตัวเสียงจริงเลย มหาโชดกนี่..........1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2559 18:42

    คุณกล้าดีอย่าไร กล้าวิจารณ์ เช่นนั้น คุณนั่นแหละที่มั่ว และชั่วที่สุด

    ตอบลบ