มหาโชดกโดนบ้าง


ผมได้วิพากษ์วิจารณ์คำสอนของพระพม่า การปฏิบัติธรรมของสายยุบหนอพองหนอ และการปฏิบัติธรรมของสายนาม มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

พระมหาสีสะยาดอก็วิพากษ์ไปแล้ว  พวกสาวกทั้งหลายก็วิพากษ์ไปแล้ว  คราวนี้ถึงคราวพระมหาโชดกเสียที  


มหาโชดกนี่ ไม่รู้ว่าเป็นญาติคุณเด๋อ ดอกสะเดาหรือเปล่าก็ไม่รู้  ภาพนี้ดูคล้ายกันมาก

หนังสือที่จะนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันนั้น ก็เป็นหนังสือของมหาโชดก อันเป็นหลักฐานชั้นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้ก็ควรจะเป็นข้อเท็จจริงที่มหาโชดกได้สอนสานุศิษย์ไปอย่างนั้นจริง

หนังสือที่ว่านั้นชื่อ “หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน” คนแต่งก็คือ พระธรรมมีธีรราชมหามุนี ก็พระมหาโชดกนั่นแหละ

ดูสารบัญของหนังสือเล่มนี้กันก่อน เพราะ สารบัญก็แสดงให้เห็นถึงความงี่เง่าของหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดีแล้ว
ขอสรุปเพื่อเป็นการปูทางไปก่อน ดังนี้

หนังสือเล่มนี้ มี 3 ตอน ดังนี้

1) วิธีสมาทานและวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
2) จิตภาวนาหรือธรรมปฏิบัติภาคสมถกรรมฐาน ตอนนี้มีหัวข้อย่อย ดังนี้
2.1 จิตภาวนาหรือภาคปฏิบัติ
2.2 วิธีเจริญสมถกรรมฐานโดยพิสดาร
2.3 ภาคปฏิบัติด้วยวาจา
3) จิตภาวนาหรือธรรมปฏิบัติภาควิปัสสนากรรมฐาน ตอนนี้มีหัวข้อย่อย ดังนี้
3.1 คันถธุระ
3.2 วิปัสสนาธุระ
- ภาคสมถะ
- ภาควิปัสสนา
3.3 มหาลิสูตร
3.4 นัสสัตตธรรมหรือนิชชีวธรรม ๒
- วิปัสสนาภูมิ ๖
- ปรมัตถธรรม ๔

ผมบอกตรงๆ ว่า ผมสอนการเขียนรายงานมาหลายสิบปี ทำวิจัยเอง ช่วยเพื่อนทำวิจัย แนะนะคนอื่นทำวิจัยมาเป็นร้อยเรื่อง  การเรียงหัวข้อของมหาโชดกนี่  โคตรมั่วที่สุด  ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร มั่วไปหมด 

การเรียงหัวข้อแบบนี้  ถ้าเป็นนักศึกษาของผม  ผมสั่งให้เป็นเรียงมาส่งใหม่....... ถ้าไม่ทำใหม่ ก็ D ครับ  คือได้เกรด D

แต่ถ้ามหาโชดกเป็นลูกศิษย์ผม  ผมคงจะให้ F แน่ๆ .......... ฐานที่โง่ แล้วอวดฉลาด..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น